ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül Öğrenme Güçlüğü, zekası normal olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma yazma veya matematik becerilerinde çocuğun yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ

AKADEMİK BAŞARISI Okul başarısı yaşıtlarına ve zekasına oranla düşüktür. Başarı durumu değişkendir. OKUMA BECERİSİ Okuma hız ve nitelik açısından yaşıtlarından geridir, Harf- ses uyumu gelişmemiştir. Bazı harflerin seslerini öğrenemez. harfın şekli ve sesini birleştiremez. Kelimeleri heceelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır. Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır, başkasının okuduğunu daha iyi anlar

OKUL ÖNCESİ DÖNEMBELİRTİLERİ

•Dil gelişiminde gecikmeler ve konuşma bozuklukları (konuşmayı öğrenmede güçlük, kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük, kelime dağarcığının yavaş gelişmesi)
• Algısal- bilişsel yeteneklerde zayıflık,
•Zayıf kavram gelişimi
•Yetersiz motor gelişimi (öz bakım becerilerini öğrenmekte güçlük, düğme iliklemeyi öğrenememe, çizim veya kopyalamaya karşı yetersizlik)
•Bellek ve dikkat problemleri (sayıları, alfabeyi, haftanın günlerini öğrenmede güçlük, rutin işlerde bellek zayıflığı)

TEDAVİ

Özgül Öğrenme Güçlüğü tedavisi EĞİTİM’dir. Bu eğitim okulda verilen eğitimden farklıdır. Çocuk normal bir okulda eğitimine devam ederken yanı sıra bireysel ya da grup halinde özel bir eğitime alınır.
Bu uygulamalar içinde çocuğun gelişimini yetersiz kılan psikolojik sürecin ya da süreçlerin belirlenmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir.
Süreç öğretimi, görsel ve işitsel algının geliştirilmesini, bu algılara ait ayrımlaştırma, dikkat ve bellek, ardışık yeteneklerinin arttırılmasını, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesini içermektedir.
Özgül öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.
Ancak bu sorunun yanı sıra dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, depresyon, kaygı bozukluğu gibi başka psikiyatrik bozukluklar eşlik ediyorsa ilaç tedavisi düşünülmelidir

+90 (553) 289 85 18

Cevizli mahallesi Tugay Yolu Caddesi Nuvo Dragos Sitesi A blok 7 Numara
Maltepe / İstanbul

İletişime Geç...
Mesaj
Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?