EMDR TERAPİSİ

Bazen yardım istemenin ne kadar zor olabileceğini biliyoruz ama ben sizin için buradayım.

EMDR NEDİR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, 1987 yılında ünlü Psikolog Francine Shapiro tarafından keşfedilen bir psikoterapi tekniğidir.
EMDR, kişinin rahatsızlık verici yaşam olaylarının sonucu olan semptomlarının iyileşmesi ve duygusal olarak sıkıntılardan , problemlerden kurtulmasında etkili bir psikoterapi yöntemidir. Terapinin tek amacı var olan kaygıya duyarsızlaşmak ve kaygıyı azaltmak değildir, EMDR’nin amacı danışanı geçmişten kurtarıp sağlıklı ve üretken şimdiye ulaştırmaktır.

EMDR’IN burada yapmaya çalıştığı şey, problem olan anının ortaya çıkış noktası olan anıyı bulup, o anıyı duyarsızlaştırarak acı verici durumdan çıkartmaktır. Anıyı nötrlediğimiz zaman , yani bu anıya karşı duyarsız hale geldiğimizde hassasiyetimiz ortadan kalkar. Bunun sonucunda da semptomlarımız tekrar görülmez.
EMDR terapisi kısa sürede sonuç veren, bilimsel araştırmalarla desteklenmiş bir terapi yöntemidir. Sorunun kaynağını çözdükten sonra kalıcı etki sağlar. Sorunu Çözmekle birlikte gelecek de çalışıldığı için kişinin yaşam kalitesini arttırır.

EMDR NASIL UYGULANILIR?

EMDR terapisine başlamadan önce hazırlık çalışmaları yapılır. Danışanın anıyı zihninde canlandırması istenir ve anı ile beraber duygulara yoğunlaşılır. Danışanın geçmiş deneyimlerinden ders çıkarmasına yardım etmekle birlikte şu anda kendisinde stres oluşturan mevcut uyaranlara karşı duyarsızlaştırma yapar. EMDR aynı zamanda gelecek ile de çalışarak bireysel ve kişiler arası ilişkilerde uygun beceriler kazanabilmesi için kullanılır.

EMDR teorisi beynin Adaptif Bilgi İşleme mekanizması kullanılır. EMDR, yetersiz kalan bilgi işleme sürecini harekete geçirerek travmatik anıların adaptif biçimde yeniden entegre edilmesini kolaylaştırır. EMDR sırasında göz hareketleri kullanılarak, sağ ve sol beyin arası iletişimin hızlanması, bağlantılı beyin yapıları arasındaki sabit iletişimin yoğunlaşması amaçlanır. Bu şekilde beyin, yaşanan travmatik olay sırasında baskın olarak hissedilen dondurulmuş bilgiyi tekrar değerlendirerek yeniden oluşmasına olanak verir. Aynı şekilde kulaklıkla ses, ellere titreşim verilerek yapılabilir. Çocuklarda genellikle dizlere ve omuzlara dokunarak yapılır.EMDR KİME UYGULANIR?

• Kişilik Bozuklukları
• Panik Bozukluğu
• Kaygı Bozuklukları
• Depresyon
• Komplike Yas
• Disosiyasyon
• Rahatsız Edici Anılar
• Fobiler
• Ağrı Rahatsızlıkları (Migren, Fibromiyalji)
• Yeme Bozuklukları
• Performans Kaygısı
• Stres ile Başa Çıkma
• Bağımlılıklar (Alkol, Madde, İnternet gibi)
• Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
• Beden Algısı Bozuklukları
• Cinsel İşlev Bozuklukları
• Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları
• Kompleks Travma


HER PSİKOLOG UYGULAYABİLİR Mİ?

EMDR terapisini yalnızca EMDR Türkiye Derneği’nin EMDR Avrupa onaylı sertifikalı eğitimini tamamlamış psikologlar uygulayabilir. EMDR terapisi alacağınız psikoloğunuzun eğitimini araştırmanız ruh sağlığınız için oldukça önemlidir.

EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre 30’un üzerinde randomize kontrollü çalışma sonucu EMDR’nin danışanların çoğunluğunun travma sonrası stres semptomlarını etkili bir biçimde azalttığı veya yok ettiği, genellikle psikolojik sorunları ile bağlantılı olan semptomlarda da (endişe gibi) azalma sağladığı görülmüştür (de Jongh et al., 2019.)

EMDR birçok uluslararası sağlık ve devlet kurumu tarafından da etkili bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:
• Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, World Health Organization)
• Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association)
• Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (International Society for Traumatic Stress Studies)
• Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı (U.S. Department of Veterans Affairs)
• Amerika Savunma Bakanlığı (U. S. Department of Defense)
• Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı (United Kingdom Department of Health)
• Ulusal İsrail Akıl Sağlığı Kurulu (Israeli National Council for Mental Health)
1. Shapiro, F., Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols and Procedures, 2nd Edition, Guilford Press, Newyork, 2001.
2. Shapiro, F. , EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek, Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul, 2012

+90 (553) 289 85 18

Cevizli mahallesi Tugay Yolu Caddesi Nuvo Dragos Sitesi A blok 7 Numara
Maltepe / İstanbul

İletişime Geç...
Mesaj
Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?